Arkivplan.no

Hjelmeland kommune

hjelmeland

Hjelmeland kommune

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR HJELMELAND KOMMUNE

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i Hjelmeland kommune. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikra at Hjelmeland kommune tek vare på arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Rådmannen har arkivansvaret

I kommunen er det rådmannen som har det overordna arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta §1-1). Som rådmann i Hjelmeland kommune oppmodar eg alle medarbeidarar om å setja seg godt inn i og følgja retningslinene i arkivplanen.

Hjelmeland kommune 03.05.2017

Wictor Juul

- rådmann -

 

Årdal gamle kyrkje